• Μονάδα Αιμοκάθαρσης
  • Μονάδα Αιμοκάθαρσης
  • Μονάδα Αιμοκάθαρσης
  • Μονάδα Αιμοκάθαρσης
  • Μονάδα Αιμοκάθαρσης
Η φιλοσοφία μας είναι απλή Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη
   Τι αξία έχει η πιο άρτια τεχνολογία τελευταίας γενιάς,
όταν δεν συνδυάζεται με ευαισθησία και κατανόηση για τον
άνθρωπο; Στην ΙΑΤΟΣ ΑΕ αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή
που καθορίζει κάθε μας κίνηση για την επίτευξη του στόχου
μας: τη δημιουργία ενός νέου, πρότυπου Δικτύου Μονάδων
Υγείας, που θα προσφέρει υποδειγματικές υπηρεσίες ανώτερης
ποιότητας σε κάθε νεφροπαθή. 
   Αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε, για κάθε νεφροπαθή,
την πιο σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική φροντίδα
αιμοκάθαρσης, συμβάλλοντας έτσι στο να χαίρονται τη ζωή στο
έπακρο: πιο άνετα, πιο ενεργά, πιο ελεύθερα, πιο ανθρώπινα.
Πολύτιμο εργαλείο σε αυτή μας την προσπάθεια είναι
ο τεχνολογικός εξοπλισμός.